چارت سازمانی

 واحد GIS این شرکت در سال 1385 زير نظر معاونت بهره برداری تشکیل و از سال  1395در چارت سازمانی زیر نظر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی قرار گرفته و  فعالیت خود را  آغاز نموده است.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16

پیوندها